Sąlygos ir taisyklės

Garantija galioja tik šiais atvejais:

- įranga turi būti parduota ir sumontuota Lietuvos Respublikos teritorijoje;

- įrangos montavimo darbus privalo atlikti kvalifikuoti ir sertifikuoti oro kondicionavimo ir vėdinimo

sistemų montavimo meistrai ir/arba įmonės;

- sumontuotai įrangai privalo būti atliekama reguliari būtinoji techninė profilaktika ne mažiau, nei nurodo gamintojas ir tai turi būti oficialiai patvirtinta įrangos savininko ir techninę priežiūrą atlikusios įmonės atstovo parašais. Oro kondicionavimo ir šaldymo įrangos techninė profilaktika apima, bet neapsiriboja šaltnešio slėgio ir elektrinių jungčių patikrinimu, vidinių ir išorinių oro kondicionierių blokų filtrų bei šilumokaičių valymu ir kitais būtinaisiai profilaktikos darbais. Vėdinimo įrangos techninėprofilaktika privalo būti atliekama pagal įrangos gamintojo pateiktus reikalavimus.