Privatumo politika

DUOMENŲ APSAUGA

Užtikriname Jūsų asmeninių duomenų saugumą remdamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Valstybės žinios. 2003, Nr. 15-597) direktyvomis.Jūsų duomenys bus saugomi ir neperduodami trečiosioms šalis, nebent to reikės užsakymui įvykdyti. Atliekant mokėjimą internetu visi Jūsų suvesti duomenys yra saugomi banko sistemoje ir nėra pasiekiami.